Dừng dự án khu trung tâm hành chính - chính trị mới của Đồng Nai

24/02/2018 10:30

Tỉnh Đồng Nai tạm dừng việc xây dựng Trung tâm hành chính mới - chính trị mới của tỉnh theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

dự án tạm dừng
Dự án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Đồng Nai sẽ phải tạm dừng<